EDITORIAL OFFICE ADDRESS:
    Redakcja DIAGNOSTYKI
    Wydział Nauk Technicznych
   
UWM Olsztyn
    ul. Oczapowskiego 11
    10-736 Olsztyn

    tel. +48 89-524-52-22
    fax +48 89-524-51-50
    e-mail: redakcja@diagnostyka.net.pl