CHIEF EDITOR:
   
prof. Wiesław STASZEWSKI

SECRETARY OF EDITORIAL OFFICE:
    
Sławomir WIERZBICKI, PhD DSc Prof. - tel. +48 89-524-52-22

MEMBERS OF EDITORIAL BOARD:
    
Paweł MIKOŁAJCZAK, PhD. - tel. +48 89-523-48-11
    
Krzysztof LIGIER, PhD. - tel. +48 89-523-48-11
    Grzegorz PERUŃ, PhD.

EDITORIAL OFFICE ADDRESS:
    Redakcja DIAGNOSTYKI
    Wydział Nauk Technicznych
   
UWM Olsztyn
    ul. Oczapowskiego 11
    10-736 Olsztyn
    Poland

    tel. +48 89-524-52-22
    fax +48 89-524-51-50
    e-mail: redakcja@diagnostyka.net.pl